(VEN) - Tin xuất khẩu gặp khó khăn thường gặp trên các phương tiện thông tin - truyền thông hàng ngày, hàng tuần. Song trong cái khó vẫn ló “cái vui”. Đó là tin các DN, cơ sở sản xuất vẫn xuất khẩu được nhiều mặt hàng với giá trị cao vào các thị trường như Hàn Quốc, Australia, châu Phi...