“Những phim nghệ thuật rất cần người đẹp, nhưng cơ bản vẫn là tinh thần làm việc chung, sao để bạn diễn nể phục nhau, tin tưởng và tôn trọng nhau. Chứ cứ bối rối trước các người đẹp thì không có đâu, lúc đó mọi người dồn hết sức mà diễn cho tốt thôi. Bối rối thì còn làm được gì”, Văn Anh - diễn viên phim “Em muốn làm người nổi tiếng” tâm sự.