Trái với hình ảnh Ngọc Diệp đanh đá, nhiều trò ác độc trong phim Bỗng dưng muốn khóc, Vân Anh tự nhận không bon chen trong giới chân dài và từ chối đóng nude.