Ngày 16/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, trước mắt, các doanh nghiệp vẫn áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm thuốc lá điếu theo quy định của pháp luật hiện hành.