(CafeF) – 12 phiếu chống đủ để đưa kế hoạch 700 tỷ USD đến “hồi cáo chung”. Cần thay đổi 3 điểm trong dự luật để có thể giành được sự ủng hộ đa số. > Thế giới hoảng loạn khi kế hoạch 700 tỷ thất bại