Bóng đá Việt Nam từ cấp CLB đến đội tuyển hay được kích bằng đòn bẩy tiền thưởng. Tuy nhiên, trong cơn “bão” tiền ấy lại có hai mặt của nó...