Vừa chế biến được món ngọt vừa kết hợp với món mặn, đó chính là ưu thế của hạt điều. Ngày Tết, dường như nhà nào cũng có đĩa hạt điều, nhiều người quan niệm hạt điều sẽ mang đến vạn điều may mắn.