Hanoinet - Lần đầu tiên những vấn đề về văn chương trên internet (bản quyền, tính tự do và chất lượng sáng tác...) mới được xới lên trong một hội thảo của Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (Bộ VH-TT-DL) cuối tuần qua.