Số lượng lao động Việt Nam sang Malaysia trong năm 2008 đã có sự sụt giảm đáng kể, vì sao? Trả lời câu hỏi này của VnEconomy, ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước, nói: