(HHT_Online) Sau thời gian dài “phiêu lưu” tại châu Âu, chị Vanessa có một ngôi nhà mới toanh để trở về.