Những ngày vừa qua, mối liên hệ giữa thị trường vàng với thị trường chứng khoán thể hiện rõ nét...