Ngày 18/1, giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 15.000 đồng/chỉ. Giá vàng thế giới mỗi lúc thêm tuột xa khỏi ngưỡng 900 USD/oz...