Giá vàng trong ngày hôm nay, 6.10 tại TP.HCM, giảm không nhiều so với dự đoán của các chuyên gia.