(CafeF) - Giá vàng trong nước sáng ngày đầu tuần (30//3) không có nhiều biến động khi tăng nhẹ 10.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.