(CafeF) - Giá vàng giao sau giảm sau khi đồng USD tăng giá trở lại so với đồng Euro và giá năng luợng hạ.