Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, dầu có phiên giảm giá mặc cho OPEC cho biết có khả năng cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ ngày vào cuộc họp 17/12 này.