Lúc 11h45', ngày 1/8, Tạ Cầm Quyền (59 tuổi) trú tại phường 6, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh vào chùa Sơn Thọ, ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình - Bình Thuận vờ cúng bái.