TT - , trên quốc lộ có cái cột điện ngã. Dân kêu sửa lâu rồi nhưng công ty điện lực đùn trách nhiệm do bọn xây nhà, đào đất, khoét hầm đã tạo nên cái cục diện xấu ỉnh kia.