Nàng thông minh, xinh đẹp, tham vọng, có học, nói tiếng Pháp như gió và học hành bài bản để trở thành nghệ sĩ piano cổ điển. Nhưng đó không phải cô gái mà bạn có thể dẫn về ra mắt mẹ. Bạn sẽ phải trả 5.000 USD mỗi giờ ở bên cô ấy.