24H.COM.VN - Ngày 7/11/2006, Việt Nam chính thức được kết nạp vào WTO. Một năm sau ngày Việt Nam gia nhập WTO, chúng tôi gặp lại nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự - Trưởng đoàn đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam.