Chờ đợi người nhà hàng giờ đồng hồ, nhiều người đón thân nhân ở sân bay Tân Sơn Nhất phải mang theo bánh mì, nước uống. Vì quá mỏi mệt, một số đã nghỉ ngơi ngay tại sân bay.

Trương Khởi