(VEN) - Những tháng đầu năm 2013, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) phải thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ trọng tâm là: tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong các hoạt động bay; triển khai đề án tái cơ cấu Tổng công ty theo đề án đã được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt và Triển khai các dự án đầu tư phát triển phục vụ công tác đảm bảo hoạt động bay.

Mặc dù nhiệm vụ nặng nề nhưng 6 tháng đầu năm 2013, Tổng công ty vẫn đạt được những kết quả khả quan, sản lượng điều hành bay đạt 247.514 lần chuyến, bằng 50,3% kế hoạch năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Xác định công tác an toàn bay là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, phải thực hiện liên tục, thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn vững chắc cho hoạt động bay, ngay từ đầu năm 2013, Tổng công ty đã xây dựng và trình Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt ban hành tài liệu Hệ thống quản lý an toàn (SMS); thành lập Ban chỉ đạo An toàn, các Tổ An toàn tại các đơn vị trực thuộc cũng như tổ chức huấn luyện về SMS cho đội ngũ CBCNV tham gia trong dây chuyền bảo đảm hoạt động bay.

Cùng với đó, Tổng công ty đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCNV, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, kíp trưởng, đài trưởng, kiểm soát viên không lưu, nhân viên kỹ thuật trong công tác đảm bảo an toàn bay. Tiến hành xây dựng mới, sửa đổi nhiều phương thức bay, đường bay, quy chế sân bay; xây dựng và đề xuất với Cục Hàng không Việt Nam các giải pháp chống ùn tắc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Để triển khai đề án tái cơ cấu đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt cũng như các chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ GTVT, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã kiện toàn lại các cơ quan tham mưu, giúp việc; thành lập Ban Kiểm soát nội bộ; Thành lập Ban An toàn Tổng công ty đồng thời phê duyệt Đề án tái cơ cấu Trung tâm Dịch vụ thương mại Quản lý bay để phấn đấu năm 2014 đảm bảo cân bằng thu chi theo đúng lộ trình Bộ GTVT đã duyệt. Đến thời điểm này, Tổng công ty đã thành lập được Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng không trực thuộc và đã định biên được khối lao động trực tiếp, xây dựng được khối gián tiếp qua đó thực hiện điều chỉnh lại lực lượng lao động hợp lý.

Bằng việc xây dựng và ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng và rà soát, bổ sung sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ có liên quan, thời gian qua, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã điều hành quyết liệt trong tổ chức thực hiện dự án, nhờ đó tiến độ các dự án được đẩy nhanh hơn trước. Trong đó đáng kể nhất là quyết liệt thực hiện đồng bộ giải pháp, đôn đốc các nhà thầu để đưa Đài Kiểm soát không lưu (KSKL) Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào hoạt động chính thức từ ngày 16/6/2013 đúng như cam kết với lãnh đạo cấp trên, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Với những kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2013 cùng quyết tâm, nỗ lực của toàn thể CBCNV và sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo với các biện pháp điều hành quyết liệt theo chương trình kế hoạch đã đề ra, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tin tưởng sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ và “về đích” kế hoạch năm 2013./.

Ngày 02/7/2013, VATM đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Đài KSKL Tân Sơn Nhất. Đây là công trình do VATM làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là 400,627 tỷ đồng, được khởi công ngày 05/12/2009, hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác an toàn tuyệt đối, theo đúng quy định kể từ 07h00 ngày 16/6/2013.

Công trình cung cấp các dịch vụ điều hành bay 24/24 giờ bao gồm: Kiểm soát tiếp cận, kiểm soát tại sân, kiểm soát mặt đất, kiểm soát sân đỗ...đảm bảo năng lực điều hành bay với công suất tối đa của cảng Hàng không Tân Sơn Nhất theo quy hoạch. Các hệ thống kỹ thuật của công trình đều đạt được các tiêu chuẩn khai thác cao nhất, an toàn nhất theo các quy định của ICAO với công nghệ quản lý bay tiên tiến, hiện đại đảm bảo vững chắc cho công tác an toàn bay.

Kim Ngân