Vợ ngán ngẩm nói với chồng:

- Thế em đã đọc Macbeth của Shakespeare chưa? - Chưa. - Vậy thì... đi ngủ! H.M (st)