Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về việc đăng ký bán cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ CTCP Xây dựng số 7 (HNX: VC7) như sau:

- Tên người thực hiện giao dịch: bà Nguyễn Bích Thủy (vợ ông Nguyễn Xuân Trường – Ủy viên HĐQT) - Mã chứng khoán giao dịch: VC7 - Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch: 47,217 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12,000 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 35,217 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: cho con du học nước ngoài - Thời gian giao dịch dự kiến: từ ngày 15/10/2009 đến ngày 15/11/2009