Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông qua chuyển nhượng 50% vốn góp của Ngân hàng tại gân hàng liên doanh Shinhanvina (SVB) cho ngân hàng Shinhan Hàn Quốc.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho VCB chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp trên cho ngân hàng Shinhan Hàn Quốc.

Đồng thời, SVB được đồng ý sáp nhập vào Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Vietnam Bank).

Vốn điều lệ của Shinhan Vietnam Bank là 4.547,1 tỷ đồng do Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc cấp.

Tại thời điểm 30/9, tổng số vốn góp của VCB tại ShinhanVina là hơn 589 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ.

HOSE/DVT