Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hơn 10 tỷ đồng cổ phiếu này bằng cả thỏa thuận và khớp lệnh.

Trên HSX, khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, giá trị bán ròng giảm gần 1/2 so với phiên trước, xuống còn 35 tỷ đồng.

VCB phiên thứ 2 dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 10 tỷ đồng. Tính chung 4 phiên gần đây, khối ngoại mua ròng hơn 20 tỷ đồng cổ phiếu này. Đóng cửa, VCB tăng phiên thứ 2 liên tiếp, thêm 400 đồng lên 24.300 đồng/cổ phiếu.

Các cổ phiếu khác như PNJ , VIC , FPT , PVD , BMI , MBB ...giá trị mua ròng chỉ từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu AVF bị bán ròng hơn 1 triệu đơn vị, giá trị hơn 12 tỷ đồng bằng giao dịch thỏa thuận. Tiếp đến là BVH bị bán ròng hơn 10 tỷ đồng. Đóng cửa, BVH giảm sàn xuống còn 60.500 đồng/cổ phiếu.

Các mã mua ròng mạnh nhất

Các mã bán ròng mạnh nhất

Khối lượng (cổ phiếu)

Giá trị
(tỷ đồng)

Khối lượng
(cổ phiếu)

Giá trị
(tỷ đồng)

VCB
422.900
10,23

AVF
-1.022.000
-12,16

PNJ
83.660
2,92

BVH
-166.560
-10,19

VIC
29.950
2,50

CTG
-298.970
-6,79

FPT
44.070
2,11

PVF
-444.750
-4,27

PVD
54.150
2,00

SJS
-216.230
-3,50

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài hầu như không có giao dịch và mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp. Giá trị mua ròng không còn tăng như những phiên trước, giảm xuống còn khoảng 1,5 tỷ đồng.

PVG được mua ròng nhiều nhất, giá trị cũng chỉ khoảng 760 triệu đồng.

Bảng tổng hợp giao dịch khối ngoại ngày 17/11

Khối lượng: Cổ phiếu - Đơn vị: tỷ đồng

HSX

HNX

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài

Mua
Bán