Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) cho biết, VDC sẽ sẵn sàng hỗ trợ các các doanh nghiệp như FPT, EVN Telecom bị đứt cáp do bão số 6 đấu nối bằng cách chia sẻ dung lượng để xử lý sự cố.