(Infotv.vn) - Nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng, Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KV1 (VDC1) tổ chức chương trình khuyến mại dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ mạng riêng ảo VNP/VNN.

small_26513.jpg