(Zing) - Vòng 1 và vòng 3 là hai điểm được các họa sĩ tạo điểm nhấn nhiều nhất cho hình ảnh của 12 cung Hoàng Đạo.