Pacific Airlines có thật sự bán ra 25 nghìn vé giá rẻ như thông báo hay không và mua những vé này dễ hay khó.Chi tiết...