Họa tiết trên thiết kế thời trang cũng trở thành cảm hứng cho các mẫu vẽ móng.