TT(Hà Nội) - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước nhân dân của địa phương mình và trước Chính phủ về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Kỷ Sửu 2009 cũng như việc phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm như dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm...