Sau khi đi vào quỹ đạo làm việc, Hằng Nga 1 sẽ vận hành thử trên quỹ đạo một thời gian, sau đó sẽ bắt đầu các hoạt động thám hiểm xung quanh mặt trăng