Xe ủi - một trong những chiếc xe phục vụ cho các công trình xây dựng.

Vũ Vân