(HNM) - Bên lề phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, tại tỉnh Vĩnh Phúc, sáng 29-9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đã có cuộc trao đổi với các cơ quan báo chí xung quanh vụ Vedan.