Venezuela giúp Việt Nam sản xuất lúa và nuôi cá 4:34 PM | 30/03/2009