(HNMĐT) - Ngày 24/11/2007, Hội Cựu Du học Sinh Úc (VGAC) tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến về vấn đề việc làm cho sinh viên tại Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho các du học sinh hiểu rõ hơn, cụ thể hơn, chính xác hơn về thị trường tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam.