(ATPvietnam.com) -Tin từ CTCP Ống Thép Việt Đức (mã chứng khoán: VGS) vừa cho hay, công ty đã có con số ước tính về kết quả kinh doanh quý I/2010.

Theo đó, theo báo cáo tài chính của VGS, tổng lợi nhuận trước thuế Quý I năm 2010 đạt 200% so Quý IV/2009 và tăng 350% so với cùng kỳ năm 2009. Như vậy, ước tính sơ bộ doanh thu trong quý I/2010 của VGS đạt khoảng 480 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 16,5 tỷ đồng. Và theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty VG PIPE ngày 26 tháng 3 năm 2010 được thông qua kế hoạch doanh thu toàn Công ty 1.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 66 tỷ đồng thì hết Quý I năm 2010 doanh thu đạt 32% và lợi nhuận trước thuế đạt 25% so kế hoạch đề ra. Mặc dù Quý I năm 2010 trùng với Tết Nguyên đán nên là khoảng thời gian thấp điểm đối với ngành thép, tuy nhiên ngay trong tháng 3 mức tiêu thụ tăng lên mạnh mẽ, hàng loạt các dự án công trình đã được triển khai. Các hợp đồng xuất khẩu trong QI/2010 Công ty chưa tiến hành giao hàng và số hàng này sẽ được giao trong QII/2010, đồng thời trong tháng 3/2010 do giá thép trên thế giới cũng như trong nước tăng mạnh Công ty đã chủ động nhập được số lượng hàng tồn kho với giá thấp, điều này hứa hẹn sẽ đem lại kết quả kinh doanh rất khả quan trong QII/2010. Hoài Nam