Được giao tìm hiểu nguyên nhân “Vì sao con gái khóc”, Ếch con tức tốc tìm đến những bạn gái đang có ấy ấy ơi. >> Vũ khí hình giọt nước >> Yêu...“tưởng tượng”