[Kênh14] - Tội nghiệp dàn diễn viên phụ này quá đi thôi.