(HNM) - Năm 2010 là năm bản lề quan trọng, đánh dấu 5 năm cuối trong chặng đường hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào 2015. Với Việt Nam, năm 2010 đánh dấu 15 năm tham gia Hiệp hội. Đặc biệt trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam đang nỗ lực hết mình để góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN như đã đề ra.

Cảng Đà Nẵng, điểm cuối của hàng lang kinh tế Đông - Tây, một trong những nội dung hợp tác kinh tế quan trọng của ASEAN. Năm bản lề xây dựng Cộng đồng ASEAN Được thành lập ngày 8-8-1967, trải qua hơn 40 năm tồn tại và phát triển, ASEAN đã trở thành một tổ chức liên chính phủ hội tụ cả 10 quốc gia Đông Nam Á phát triển năng động, hợp tác rộng khắp. Việc Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực từ ngày 15-12-2008 là một dấu mốc quan trọng, thiết lập một cơ chế hợp tác chắc để ASEAN tiến tới hình thành Cộng đồng vào năm 2015. Tất cả vì sự ổn định, phát triển của mỗi quốc gia và sự thịnh vượng chung của cả khu vực. Năm 2010 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt với ASEAN trong tiến trình hình thành Cộng đồng vào năm 2015. Đây cũng là năm thứ hai sau khi Hiến chương ASEAN có hiệu lực, năm khởi đầu của nhiều kế hoạch hành động tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, lộ trình phát triển Cộng đồng ASEAN vẫn còn nhiều gian nan, thách thức. Trong đó, một mặt do tác động của khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, mặt khác do khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên và nhiều yếu tố khách quan khác. Vì thế, việc hình thành Cộng đồng ASEAN hiện nay đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các thành viên, trong đó không thể thiếu vai trò quan trọng của nước Chủ tịch ASEAN 2010 Việt Nam. Khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam Với tư cách nước Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất định hướng hợp tác và hoạt động của ASEAN trong suốt năm 2010. Việt Nam sẽ tập trung vào các ưu tiên như thúc đẩy đoàn kết và hợp tác ASEAN, đẩy mạnh liên kết khu vực nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN, hoàn tất việc đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống; mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa ASEAN với các bên đối tác; củng cố và duy trì vai trò quan trọng của ASEAN tại các khuôn khổ hợp tác khu vực, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc Việt Nam xác định chủ đề cho năm 2010 là "Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động" đã thể hiện quyết tâm thúc đẩy Hiệp hội tăng cường hợp tác, hiện thực hóa những mục tiêu. Theo đó, những ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch 2010 là tăng cường đoàn kết và liên kết ASEAN; đẩy mạnh hợp tác để phục hồi kinh tế và phát triển bền vững, triển khai thực hiện hiệu quả Hiến chương và các Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN... Để Cộng đồng ASEAN hoàn thành mục tiêu đề ra đòi hỏi sự chung tay đóng góp sức của cả Hiệp hội trong một quá trình dài lâu. Trong khuôn khổ một năm làm Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ cố gắng đóng góp thiết thực và hiệu quả nhằm tạo thêm xung lực đẩy guồng quay của ASEAN chuyển động mạnh hơn, tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.