Trước khi bước vào phần tranh tụng, HĐXX tuyên án, bạn có biết các thủ tục ở tòa diễn ra thế nào?

Nhóm phóng viên