Hanoinet - Các nhà nghiên cứu tâm lý đã liệt kê một số đặc điểm điển hình về tâm lý phụ nữ chưa chồng, trong đó đặc điểm quan trọng đầu tiên cần kể đến là sự mặc cảm.