ND - Công ty Duyên Hải thuê 777 ha đất ven biển ở thị xã Bạc Liêu (Bạc Liêu) trong nhiều năm qua, rồi để hoang phí, trong khi hàng trăm hộ dân nghèo không đất hoặc thiếu đất sản xuất...