Hanoinet - Người ta cứ nói tình yêu không cần lý do, nhưng em lại luôn biết chắc chắn những khoảnh khắc nào làm nên tình yêu của chúng mình…