Một phần nguyên nhân là do hạ nhiệt theo giá thế giới.