Một ngày đẹp trời, bỗng dưng bạn băn khoăn cái...nồi tròn như mình liệu có đang-đi-kèm-một cái...vung méo hay không?