(CafeF) - Trong năm nay VIB sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ lên 3000 tỷ, chia làm 3 đợt. Đợt 1, tăng thêm 200 tỷ, dự kiến tiến hành trước ngày 30/4.