(HHT_Online) Buổi giới thiệu cho album “Im not F4” của Vic tại NinBo (Trung Quốc) hôm 16/1 vừa qua thực sự thu hút được sự chú ý rất lớn. Ai cũng biết các phóng viên sẽ hỏi anh những gì. Và Vic cũng đã thổ lộ lòng mình rất thật