Giao dịch của cổ đông có liên quan CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

Tên người đăng ký giao dịch: Bùi Quang Minh Mã chứng khoán giao dịch: VID Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Bùi Quang Mẫn Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: Con ruột Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 3.155.834 cp (14,71%) Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 484.000 cp (2.26%) Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 450.000 cp (2,1%) Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 34.000 cp (0,16%) Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu gia đình Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 02/06/2010 đến ngày 31/08/2010